Login Ansatte
Ansatte logger inn her for registrering av oppdrag
og raportering av lønnsgrunnlag.
Login Ansatte
Login Admin
Administratorer logger inn for godkjenning
av oppdrag og lønn.
Login Admin

WorkWeb


Workweb er et webbasert registrering system for innrapportering av oppdrag og lønn. Systemet er spesielt tilrettelagt transport, men kan tilpasses den enkelte bedrift og behov.

Systemet er basert på innrapportering fra ansatte via pc, nettbrett eller telefon. Alle registreringer legges til bedriften som godkjenner eller aviser innraporteringer. Basert på dette genereres rapporter. Rapporter kan sendes direkte via epost til lønnskontor etc.